"alphabet book" — Słownik kolokacji angielskich

alphabet book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka alfabetu
  1. alphabet rzeczownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    So, to make a long story short, the alphabet book was invented.

    Podobne kolokacje: