"allow women" — Słownik kolokacji angielskich

allow women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zezwól na wejście kobietom
  1. allow czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This is incorrect as a few states allowed women to vote before 1868.

    Podobne kolokacje: