TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"allow to focus" — Słownik kolokacji angielskich

allow to focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól skupić
  1. allow czasownik + focus czasownik
    Zwykła kolokacja

    These services allow the schools to focus on educational and career objectives for students.

    Podobne kolokacje: