"allow the book" — Słownik kolokacji angielskich

allow the book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwól książce
  1. allow czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The binding has the advantage of allowing the book to open fully, where traditional leather bindings are too rigid.

    Podobne kolokacje: