"after the book" — Słownik kolokacji angielskich

after the book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): za książką
  1. after przyimek + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    After the first book, the three authors each continued the series on their own.

    Podobne kolokacje: