"adopt an accent" — Słownik kolokacji angielskich

adopt an accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjmij akcent
  1. adopt czasownik + accent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He has adopted a heavy German accent for some reason.

    Podobne kolokacje: