Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"admire one's ability" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podziwiać czyjś umiejętność
  1. admire czasownik + ability rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I admired his ability to simply live, without having to achieve.

powered by  eTutor logo