"address risks" — Słownik kolokacji angielskich

address risks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ryzyka adresu
  1. address czasownik + risk rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They include activities designed to address risks that lead to fraud and error.