PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address poverty" — Słownik kolokacji angielskich

address poverty kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ubóstwo adresu
  1. address czasownik + poverty rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    For too long, little was done to address rural poverty or rural unemployment.