PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"address one's crisis" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: address the crisis
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adres czyjś kryzys
  1. address czasownik + crisis rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We must also address the current crisis in our financial system.