PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address the crisis" — Słownik kolokacji angielskich

address the crisis kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zajmij się kryzysem
  1. address czasownik + crisis rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We must also address the current crisis in our financial system.