"address for the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adres przez czas
  1. address czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    After his players had an outstanding game, he addressed them for the final time as coach.

    Podobne kolokacje:

podobne do "address for the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "address for the time" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik