"address flaws" — Słownik kolokacji angielskich

address flaws kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skazy adresu
  1. address czasownik + flaw rzeczownik
    Luźna kolokacja

    EA Tiburon rebuilt the game from the ground up, addressing flaws and creating a proprietary engine, over the course of three years.