"find flaws" — Słownik kolokacji angielskich

find flaws kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź skazy
  1. find czasownik + flaw rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Those who think about this "Jason" too hard will readily find flaws.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo