PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"address complaints" — Słownik kolokacji angielskich

address complaints kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skargi adresu
  1. address czasownik + complaint rzeczownik
    Silna kolokacja

    He says the electoral commission has not addressed legitimate complaints.