"additional book" — Słownik kolokacji angielskich

additional book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodatkowa książka
  1. additional przymiotnik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She wrote two additional books, but still did not find her niche.

    Podobne kolokacje: