"act in ways" — Słownik kolokacji angielskich

act in ways kolokacja
Popularniejsza odmiana: act in a way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): akt w drogach
  1. act czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    My job is to make people act in a certain way.

    Podobne kolokacje: