"acquire the company" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nabądź spółkę
  1. acquire czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He acquired the company last year in a $1.06 billion deal.

    Podobne kolokacje:

podobne do "acquire the company" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "acquire the company" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo