ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"acknowledge one's words" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyznawać się czyjś słowa
  1. acknowledge czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Jermsen smiled and acknowledged his words with a single nod.

powered by  eTutor logo