"acknowledge one's role" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyznawać się czyjś rola
  1. acknowledge czasownik + role rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then he pointed to King to acknowledge his role in the play.

powered by  eTutor logo