"acknowledge one's contribution" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyznawać się czyjś udział
  1. acknowledge czasownik + contribution rzeczownik
    Silna kolokacja

    "I just think you should acknowledge my contribution to the company."

powered by  eTutor logo