ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"acknowledge" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

acknowledge czasownik

acknowledge + rzeczownik
Kolokacji: 53
acknowledge one's presence • acknowledge one's role • acknowledge one's debt • acknowledge one's contribution • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. acknowledge one's presence = przyznawać się czyjś obecność acknowledge one's presence
2. acknowledge one's role = przyznawać się czyjś rola acknowledge one's role
3. acknowledge one's debt = przyznawać się czyjś dług acknowledge one's debt
8. acknowledge receipt = potwierdź odbiór acknowledge receipt
13. acknowledge one's authority = przyznawać się czyjś władza acknowledge one's authority
15. acknowledge one's concerns = przyznawać się czyjś niepokoje acknowledge one's concerns
16. acknowledge defeat = przyznać się do porażki acknowledge defeat
17. acknowledge one's work = przyznawać się czyjś praca acknowledge one's work
czasownik + acknowledge
Kolokacji: 8
refuse to acknowledge • forced to acknowledge • fail to acknowledge • want to acknowledge • seem to acknowledge • ...
acknowledge + przyimek
Kolokacji: 24
acknowledge by • acknowledge in • acknowledge to • acknowledge at • acknowledge with • ...
acknowledge + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
publicly acknowledge • widely acknowledged • generally acknowledged • readily acknowledge • later acknowledge • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.