"achieve fame" — Słownik kolokacji angielskich

achieve fame kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osiągnij sławę
  1. achieve czasownik + fame rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Many of these participants have achieved national and international fame.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo