"win fame" — Słownik kolokacji angielskich

win fame kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sława zwycięstwa
  1. win czasownik + fame rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And it's also a reason Beaufort has won fame in the movie world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo