"gain fame" — Słownik kolokacji angielskich

gain fame kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sława przyrostu
  1. gain czasownik + fame rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has gained fame playing dead people in film and television.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo