"account exists" — Słownik kolokacji angielskich

account exists kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konto istnieje
  1. account rzeczownik + exist czasownik
    Luźna kolokacja

    Various accounts exist for the origin of the town's name.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo