ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"academically focused" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z akademickiego punktu widzenia skupić
  1. focus czasownik + academically przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    "It's an academically focused institution," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo