"academic use" — Słownik kolokacji angielskich

academic use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naukowe wykorzystanie
  1. academic przymiotnik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Those interested are free to contact him regarding meaningful academic use of the specimens.

    Podobne kolokacje: