"abused by this design" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadużyty według tego projektu
  1. design rzeczownik + abuse czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I may still visit BBC.co.uk but will try to navigate to a subdomain rather than have my eyes abused by this new design.

    Podobne kolokacje: