"abstract word" — Słownik kolokacji angielskich

abstract word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo streszczenia
  1. abstract przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In spite of all the killings, the movement was becoming more and more a matter of these abstract words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo