"abstract way" — Słownik kolokacji angielskich

abstract way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga streszczenia
  1. abstract przymiotnik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Evidence that children use linguistic knowledge in abstract ways comes from the phenomenon of Home sign.

    Podobne kolokacje: