"absolutely unique" — Słownik kolokacji angielskich

absolutely unique kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie wyjątkowy
  1. absolutely przysłówek + unique przymiotnik
    Luźna kolokacja

    The society does appear to be unusual, if not absolutely unique.

powered by  eTutor logo