"absolutely outstanding" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie wybitny
  1. absolutely przysłówek + outstanding przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    She was absolutely outstanding, but well you know the rest.

powered by  eTutor logo