"outstanding" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

outstanding przymiotnik

outstanding + rzeczownik
Kolokacji: 246
outstanding contribution • outstanding achievement • outstanding performance • outstanding share • outstanding player • ...
przysłówek + outstanding
Kolokacji: 6
most outstanding • truly outstanding • particularly outstanding • absolutely outstanding • consistently outstanding • ...
outstanding + przyimek
Kolokacji: 8
outstanding in • outstanding for • outstanding at • outstanding on • outstanding among • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.