"absolutely guarantee" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie udziel gwarancji
  1. guarantee czasownik + absolutely przysłówek
    Luźna kolokacja

    I absolutely guarantee you would think different of him if he was your head coach.

powered by  eTutor logo