"guarantee" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

guarantee czasownik

guarantee + rzeczownik
Kolokacji: 71
guarantee security • guarantee freedom • guarantee success • guarantee one's safety • guarantee access • guarantee loans • ...
guarantee + przyimek
Kolokacji: 22
guaranteed by • guarantee to • guarantee for • guarantee in • guarantee at • ...
guarantee + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
virtually guarantee • personally guarantee • practically guarantee • absolutely guarantee • necessarily guarantee • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.