"absolutely extraordinary" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie niezwykły
  1. absolutely przysłówek + extraordinary przymiotnik
    Luźna kolokacja

    So to be able to do a 'Ring' cycle here, for an audience that has never seen one, is absolutely extraordinary.

powered by  eTutor logo