"extraordinary" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

extraordinary przymiotnik

extraordinary + rzeczownik
Kolokacji: 343
extraordinary thing • extraordinary power • extraordinary circumstance • extraordinary collection • extraordinary talent • ...
przysłówek + extraordinary
Kolokacji: 5
most extraordinary • truly extraordinary • absolutely extraordinary • equally extraordinary • pretty extraordinary
extraordinary + przyimek
Kolokacji: 5
extraordinary in • extraordinary for • extraordinary to • extraordinary about • extraordinary of

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.