PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"absently pull" — Słownik kolokacji angielskich

absently pull kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z roztargnieniem pociągnij
  1. pull czasownik + absently przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    She pulled absently at the seal of her heavy coat.

    Podobne kolokacje: