"about the woman" — Słownik kolokacji angielskich

about the woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: about women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o kobiecie
  1. about przyimek + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    What in the world was he going to do about the woman?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo