"about women" — Słownik kolokacji angielskich

about women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o kobietach
  1. about przyimek + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What in the world was he going to do about the woman?

    Podobne kolokacje: