"about one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

about one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): około czyjś oczy
  1. about przyimek + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She said something about its eyes being a little like his.

    Podobne kolokacje: