KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"ability to write" — Słownik kolokacji angielskich

ability to write kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umiejętność napisania
  1. write czasownik + ability rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is not just the ability to read and write any more.

    Podobne kolokacje: