PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"ability to focus" — Słownik kolokacji angielskich

ability to focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umiejętność do ogniska
  1. focus czasownik + ability rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He has the unique ability to really focus in on what he's doing and shut everything else out.