"Zebra Book" — Słownik kolokacji angielskich

Zebra Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zebra Książka
  1. zebra rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was first published in paperback by Zebra Books in March 1978.

    Podobne kolokacje: