"Woman shrieks" — Słownik kolokacji angielskich

Woman shrieks kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman shrieks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wrzaski dla kobiet
  1. woman rzeczownik + shriek czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The woman shrieked and people began to run toward us from the house.

    Podobne kolokacje: