"Woman plays" — Słownik kolokacji angielskich

Woman plays kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman plays
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobieta gra
  1. woman rzeczownik + play czasownik
    Zwykła kolokacja

    Take your music and find some women to play for.

    Podobne kolokacje: