"woman plays" — Słownik kolokacji angielskich

woman plays kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta gra
  1. woman rzeczownik + play czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Take your music and find some women to play for.

    Podobne kolokacje: