"Woman outnumbers" — Słownik kolokacji angielskich

Woman outnumbers kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman outnumbers
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kobieta przewyższa liczebnie
  1. woman rzeczownik + outnumber czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Women outnumber men in the student body by five to three.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo