"woman outnumbers" — Słownik kolokacji angielskich

woman outnumbers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta przewyższa liczebnie
  1. woman rzeczownik + outnumber czasownik
    Zwykła kolokacja

    Women outnumber men in the student body by five to three.

    Podobne kolokacje: